1800 59 99 77

Hà Nam

QT Tư Nhân – chị Thoan( đối diện đình Phạm Đình An Xá)

Địa chỉ :Tổ 6, phường Thanh Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam

Quầy Thuốc số 10

Địa chỉ :Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam

X

Thông tin đơn hàng

Xịt họng giảm ho Keo ong PropoBee 30ml

(Giá: 250.000 VNĐ/ 01 hộp)

Xịt họng giảm ho Keo ong Propobee baby

(Giá: 250.000 VNĐ/ 01 hộp)

Xịt họng giảm ho Keo ong PropoBee 15ml

(Giá: 160.000 VNĐ/ 01 hộp)

Viên ngậm giảm ho PROPOBEE tablets

(Giá: 50.000 VNĐ/ 01 hộp)

Thông tin khách hàng