1800 59 99 77

Hưng Yên

QT Hiệu Hạnh

Địa chỉ :Liêu Trung, Liêu Xá,Yên Mỹ,Hưng Yên

Quầy thuốc tư nhân Anh Đạt

Địa chỉ :Hồng Vân - Ân Thi - Hưng Yên

Quầy thuốc Diệp Lâm Anh

Địa chỉ :Ngã Tư - Tân Phúc - Ân Thi - Hưng Yên

X

Thông tin đơn hàng

Xịt họng giảm ho Keo ong PropoBee 30ml

(Giá: 250.000 VNĐ/ 01 hộp)

Xịt họng giảm ho Keo ong Propobee baby

(Giá: 250.000 VNĐ/ 01 hộp)

Xịt họng giảm ho Keo ong PropoBee 15ml

(Giá: 160.000 VNĐ/ 01 hộp)

Viên ngậm giảm ho PROPOBEE tablets

(Giá: 50.000 VNĐ/ 01 hộp)

Thông tin khách hàng