Viết Kiều Linh – sinh viên khoa thanh nhạc trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

Sản phẩm mình dùng rồi , mình học thanh nhạc nên họng hay bị rát. Thấy ngạc nhiên là chỉ cần xịt 1 lần là họng dịu xuống hẳn, không bị mùi sộc lên. Nói chung là mình thấy thích hợp với mình. Sản phẩm dùng tốt lắm.

Viết Kiều Linh - sinh viên khoa thanh nhạc trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội 1

 

Ý kiến của bạn

X

Đặt hàng sản phẩm