1800 59 99 77

Bắc Giang

Quầy thuốc số 118 Phố Kim

Địa chỉ :Số 118 Phố Kim, Lục Ngạn, Bắc Giang

Quầy thuốc Trung Luyến

Địa chỉ :Mai To, Phì Điền, Lục Ngạn, Bắc Giang

X

Thông tin đơn hàng

Xịt họng giảm ho Keo ong PropoBee 30ml

(Giá: 250.000 VNĐ/ 01 hộp)

Xịt họng giảm ho Keo ong Propobee baby

(Giá: 250.000 VNĐ/ 01 hộp)

Xịt họng giảm ho Keo ong PropoBee 15ml

(Giá: 160.000 VNĐ/ 01 hộp)

Viên ngậm giảm ho PROPOBEE tablets

(Giá: 50.000 VNĐ/ 01 hộp)

Thông tin khách hàng