1800 59 99 77

Thanh Hóa

Nhà thuốc Anh Khánh

Địa chỉ :KCN Hoàng Long, Tào Xuyên, TP Thanh Hoá

Nhà thuốc Châu Anh

Địa chỉ :Bạch Đằng, Quảng Hưng, TP Thanh Hóa

Nhà thuốc Hùng Thuận

Địa chỉ :Quảng Giao- Quảng Xường- Thanh Hóa

X

Thông tin đơn hàng

Xịt họng giảm ho Keo ong PropoBee 30ml

(Giá: 250.000 VNĐ/ 01 hộp)

Xịt họng giảm ho Keo ong Propobee baby

(Giá: 250.000 VNĐ/ 01 hộp)

Xịt họng giảm ho Keo ong PropoBee 15ml

(Giá: 160.000 VNĐ/ 01 hộp)

Viên ngậm giảm ho PROPOBEE tablets

(Giá: 50.000 VNĐ/ 01 hộp)

Thông tin khách hàng